نخ ایرتکسچره

soheilnasj yarn
با ما در ارتباط باشيد

نخ های ایرتکسچره

مجموعه نساجی سهیل نسج، سالانه توانایی تولید ۱۴۰۰ تن نخ ایر تکسچره (ATY) به صورت خام و رنگی را دارد.

نخ ایرتکسچره نخ فیلامنتی می باشد که به وسیله کشیده شدن فیلامنت ها و درهم تنیده شدن توسط جت های هوا تکسچره می شود که به طور عمده در بخش تریکویی، پارچه رو مبلی، فرش، پتو و مصارف صنعتی استفاده می گردد.

soheilnasj yarn

مصارف نخ ایرتکسچره

  • تریکویی و پوشاک

  •  فرش و گلیم ( چله، پود، پود مجازی، خاب فرش)

  • پارچه های رو مبلی

  • پرده

  • مصارف صنعتی